Accounting terminology in marathi – अकाउंटिंग मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा

Accounting terminology in marathi – अकाउंटिंग मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा :-  भांडवल (Capital) :- व्यवसायाच्या मालकाने व्यवसाय सुरु होण्यासाठी केलेली …

Read moreAccounting terminology in marathi – अकाउंटिंग मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा